Revicors mission

Revicor skaber værdi for sine kunder igennem stor faglig kompetence og et højt serviceniveau. Vi skal levere produkter og ydelser som er af høj faglig standard men samtidig er tilpasset kunden og dennes behov for informationsniveau. Vores ydelser skal tilpasses den enkelte kundes behov og være gennemarbejdet og veldokumenteret.

 

Vores arbejde skal udføres under hensyn til integritet, fortrolighed, professionel kompetence og uafhængighed.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."