Revision

Revision er mere end en påtegning fra revisor og en sikring af at åsregnskabet opfylder de krævede love og regler. Revision skal efter vores opfattelse være et solidt produkt der skaber værdi og sikkerhed for kunden. Vores faglige kompetencer og viden om revision sætter os i stand til at skabe netop sådanne produkter.

 

Revision kræver at vi får en dyb indsigt i kundens virksomhed, hvilket giver os mulighed for at rådgive omkring kundens økonomi og drift af virksomheden og dermed skabe værdi for både virksomhed og dens ejer.

 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket betyder at myndighederne, långivere og samhandelspartnere stoler på os som revisorer og de regnskaber vi reviderer. Det ønsker vi at leve op til.

 

Regnskabsmæssig assistance

Gennem længere tid har vi udviklet vores regnskaber således, at de er overskuelige og informative regnskaber, der giver kunden værdi. Ikke kun værdi i form af opfyldelse af krav overfor myndighederne, men også overfor kundernes långivere der får et godt overblik over kundens situation.

 

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."