Ulovlige kapitalejerlån bliver måske lovlige

12-08-2016

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring der blandt andet gør op med de ulovlige kapitalejerlån. Ifølge den nuværende selskabslov er udlån og sikkerhedsstillelse til et selskabs ejer, direktør mv. ikke lovligt.

 

Lovforslaget der er sendt i høring lægger op til, at et selskab kan låne penge eller stille sikkerhed til et selskabs ejere eller ledelse hvis følgende betingelser er opfyldt:

 

  • Den økonomiske bistand kan indeholdes i selskabets frie reserver
  • Beslutningen om den økonomiske bistand træffes på generalforsamlingen eller af ledelsen efter henstilling fra generalforsamlingen
  • Beslutningen er truffet efter aflæggelse af selskabets første regnskab

 

Formålet med lovændringen er i følge bemærkningerne til lovforslaget at øge fleksibiliteten for de danske selskaber i forhold til sammenlignelige EU-lande.

 

Skat

Lån ydet til ledelsesmedlemmer eller kapitalejere der har bestemmende indflydelse skal beskattes af disse. Det nævnte lovforslag ændrer ikke på den skattemæssige behandling af lån i ligningslovens §16E.

 

Ikraftrædelse

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget i dens nuværende form, forventes lovændringen at træde i kraft pr 1. januar 2017.

 

 

Ovenstående nyhed er af generel karaktér og kan ikke anvendes til økonomiske dispositioner og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."