SKAT ændrer praksis ved tab i forbindelse med forudbetalinger

08-06-2016

SKAT har ultimo april måned udgivet et nyt styresignal der gør op med tidligere praksis i forbindelse med fradrag for tab ved forudbetaling for private varer og ydelser.

Der har tidligere været en praksis om at private personer kunne fradrage tab hvis de havde forudbetalt for varer eller arbejdsydelser som ikke leveres eller hvor der foreligger fejl eller mangler. Forudbetalingen kunne gælde f.eks. et nyt køkken hvorefter køkkenfirmet ikke leverer køkkenet. Der vil i så fald efter den tidligere praksis have været fradrag for forudbetalingen jf. kursgevinstlovens §14.

Ændring

Den nye praksis som SKAT har meldt ud går på at de nu kun vil acceptere tabet, når det endeligt er konstateret f.eks. ved et firmas konkurs.

Fradragsbeløbet vil således udgøre forskellen mellem det betalte beløb og det beløb der forventes at blive dækket af eventuel dividende fra konkursboet.

Læs hele styresignalet på skat.dk her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2228473&vId=0

 

Ovenstående nyhed er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning. Indholdet kan således være uegnet som baggrund for økonomiske dispositioner. Kontakt din revisor for mere information.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."