Indbetaling af acontoskat 2016 for selskaber

345829246_a7434a76dc_m.jpg
15-11-2016

Selskaber betaler deres selskabsskat via 2 rater. En rate til betaling i marts og en rate til betaling i november. Det er SKAT der som udgangspunkt sætter størrelsen på disse acontorater ud fra et gennemsnit af de seneste års skattepligtige indkomst.

Det er snart tid til at betale 2. rate selskabsskat, som forfalder til betaling senest den 21. november 2016. Der bliver ikke udsendt girokort eller andre advarsler omkring betalingen, hvorfor selskaberne selv skal sørge for at finde beløb og betalingsID på SKATs tastselvløsning og alternativt i virksomhedens digitale postkasse.

Det er også muligt, sammen med 2. rate at betale et frivilligt beløb. Det kan være en fordel hvis selskabets resultat afviger væsentligt fra grundlaget for ratebetalingerne. Ved at indbetale frivilligt sammen med 2. rate, spares der tillæg og renter når årsopgørelsen for 2016 skal gøres op.

 

Mulighed for indbetaling i 3 rater

Selskaberne fik i 2015 mulighed for at foretage endnu en frivillig betaling senest den 1. februar. Man slipper ikke helt for rentetillæg hvis denne mulighed anvendes, men den kan være fordelagtig.

 

Nedsættelse

Hvis den ordinære betaling af selskabsskat overstiger selskabets forventning, er der mulighed for at nedsætte 2. rate inden den 21. november. Raten kan nedsættes til et mindre beløb eller 0 kr.

 

Spørg din revisor for råd og vejledning omkring indbetaling af selskabsskatter.

 

Ovenstående nyhed er af generel karaktér og kan ikke anvendes til økonomiske dispositioner og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."