Husk deadline for årsrapporten

30-05-2016

De fleste selskaber herhjemme følger kalenderåret når der skal aflægges regnskab. Selskaber med afslutning den 31. december 2015 skal indlevere deres regnskab seneste 5 måneder efter balancedagen. Dermed udløber fristen den 31. maj 2016.

Sendes regnskabet ikke afsted rettidigt kan Erhvervsstyrelsen tildele selskabets ledelse personlige bøder på op til kr. 3.000 pr. ledelsesmedlem.

Rykker

Sendes regnskabet ikke afsted til tiden, vil Erhvervsstyrelsen udsende en rykker med anmodning om indsendelse af regnskabet. I denne rykker er der normalt skrevet en fristdato som skal overholdes, såfremt selskabets ledelse vil undgå bøder.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."