E-handelsvirksomheder skal fremover pålægge moms på forsendelser

30-08-2016

SKAT ændrer praksis pr 1. januar 2017 omkring e-handels- og postordrevirksomheders anvendes af udlægsreglen i momsloven. Det betyder at porto fremover skal være en del af momsgrundlaget på fakturaen.

 

Nuværende regler

Som det er nu, kan virksomhederne vælge at lade et stabdardgebyr dække virksomhedens omkostninger til port. Gebyret skal skrives særskilt på faktura uden angivelse moms på dette. Virksomheden kan herefter behandle portoomkostninger som momsfrit udlæg for køberne.

SKAT angiver i styresignalet, at de efter en gennemgang af ordningen ikke har fudnet hjemmel i momsloven eller i EUs momssystemdirektiv til ordningen, hvorfor den ændres.

 

Regler fra 1. januar 2017

Fremover skal virksomheden lade det samlede beløb for ydelser og varer indgå i momsgrundlaget og dermed også pålægge moms på standardgebyrerne.

 

Ovenstående nyhed er af generel karaktér og kan ikke anvendes til økonomiske dispositioner og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

 

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."