3. rate acontoskat for selskaber

24-01-2017

Selskabsskatten bliver som udgangspunkt betalt i to acontorater i marts og november, med frigivelse af årsopgørelsen i november. Der er dog stadig mulighed for at indbetale selskabsskat vedrørende indkomståret 2016. Sidste frist er 1. februar 2017. Betaling inden fristen vil blive set som en fremskudt betaling af årsopgørelsen som bliver dannet i november 2017. Derfor er betalingen også pålagt et mindre rentetillæg.

Kontakt din revisor hvis du er i tvivl. Det skal altid overvejes om der skal betales ekstra nu, eller om det bedre kan betale sig at afvente.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."