Ændringer ift. betaling af moms

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for moms for små og mellemstore virksomheder?

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen. Herved rykkes betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 måneder, og for små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder. Perioderne samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

 

Jeg indberetter normalt moms halvårligt. Hvilken dato er betalingsfristen udskudt til?

 

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De sammenlagte perioder betales 1. marts 2021

 

 

Jeg indberetter normalt moms kvartalsvis. Hvilken dato er betalingsfristen udskudt til?

 

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De sammenlagte perioder betales 1. september 2020

 

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for moms for store virksomheder?

  • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
  • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
  • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."