Medarbejderprofil

Erik Møller

Erik Møller

Statsautoriseret revisor

98113333
20552930
em@revicor.dk

Erik Møller har i mange år løst opgaver indenfor revision af privatskoler, landbrug, pengeinstitutter, firmaer i energisektoren og i landbrugets organisationer og følgeindustrier samt industri, håndværk og handel. Erik Møller har også virket som revisor for et provstiudvalg,

Erik Møllers har deltaget i forskelligt udvalgsarbejde i FSR, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, og beklædt posten som formand for et særligt udvalg for små og mellemstore virksomheder, kaldet SMVforum.

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."