Kompensation til løn

 

Regeringen er kommet med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en markant ændring i virksomhedens økonomi som følge af coronakrisen og som overvejer afskedigelse af medarbejdere. Nu er kriterierne for at opnå kompensation til løn blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

 

Afgrænsning af målgruppen

 

Ordningens målgruppe er private virksomheder, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19, står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 

 

Kompensationsberegningen

 

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af de fastansattes løn eller 90% af de timelønnedes løn, dog maks 30.000.

Det er et krav at virksomheden fortsætter med at udbetale løn til medarbejderen på normal vis.

Ejerledere er ikke omfattet af kompensationsregler for løn, men kan i stedet ansøge efter reglerne om godtgørelse til selvstændige. 

 

Begrænsninger

 

Den midlertidige lønkompensation dækker kun hvis følgende krav er opfyldt:

 • Mindst 30% af medarbejdere sataben eller mindst 50 ansatte skal være hjemsendt
 • Medarbejderen må ikke afskediges i perioden og skal have fuld løn.
 • Medarbejderen må ikke arbejde i perioden.
 • Der må ikke afskediges andre ansatte i perioden.
 • Medarbejderne skal anvende fem ferie- eller afspadseringsdage eller holde fem fridage uden løn.
 • Ordningen gælder ikke for medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag/-timebasis, hvor der ikke er afltat ansættelse over 2 dage.

 

Tidsperiode

 

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om udbetaling af midlertidig lønkompensation én gang pr. virksomhed i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Ved behov for yderligere hjemsendelser end ved første ansøgning, kan der søges igen.

 

Ansøgning

 

Åben for ansøgning

Sammen med ansøgningen skal det endvidere oplyses:

 • Andel i % / antal af medarbejdere, der er hjemsendt i stedet for at være blevet afskediget.
 • Medarbejdernes CPR-nr., beskæftigelsesgrad, løn og periode for hjemsendelse.
 • Tro- og Love erklæring fra virksomheden, på at de indsendte oplysninger er korrekte.
 • Eventuel attestation fra faglig repræsentant på hjemsendelsen.

 

Dokumentationskrav 

 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af ansøgning om midlertidig lønkompensation.

Ved udløb af kompensationsperioden, altså senst d. 9. juni 2020, skal virksomheden dokumentere:

 • At medarbejderen har været hjemsendt i den berørte periode
 • At medarbejderen har været ansat før d. 9. marts 2020.
 • Så fremt at virksomheden har en falig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne, at medarbejderen har været hjemsendt uden arbejde.

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

 

 

Se svar på flere spørgsmål på virksomhedsguiden.dk

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."