Kompensation for selvstændige

 

Regeringen er kommet med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en markant omsætningsnedgang som følge af coronakrisen. Nu er kriterierne for at opnå kompensation blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

 

Afgrænsning af målgruppen

 

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. 

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. Den forudgående periode er defineret i nedenstående afsnit. 

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte.

Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

 

Kompensationsberegningen

 

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. 

Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned. Hvis virksomheden har flere ejere, kan der ydes kompensation pr. CPR-nummer.

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. 

Kompensationen er skattepligtig.

 

Begrænsninger

 

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.
Tidsperiode

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 8. juli 2020. 

Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 

Dokumentationskrav 

 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. 

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til omsætningen i perioden 1. april til 30. juni 2019. 

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. 

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. 

Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. 

Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse. 

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. 

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr. 

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."