Kompensation for faste udgifter

 

Regeringen er kommet med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en markant omsætningsnedgang som følge af coronakrisen. Nu er kriterierne for at opnå kompensation blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

 

  • Officiel vejledning downloades her.
  • Skema til opgørelse af fase omkostninger i perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020, downloades her.

 

Kompensationsberegning

 

Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (eksempelvis leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. 

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe: 

* 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct. 

* 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct. 

* 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct. 

 

Begrænsinger

 

 * Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

* Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 35 pct.) 

* Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct. 

* Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt 

* Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage 

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

 

Ansøgning

 

Åben

 

Krav til dokumentation

 

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 8. juli som følge af COVID-19. 

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. 

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. 

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. 

Der er tale om en omfattende model og udbetaling til et potentielt meget stort antal virksomheder.

Udbetaling af kompensationen vil derfor indebære et relativt stort element af manuel sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen. For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer. 

Revisorerklæringen vil endvidere reducere risiko for svindel med ordningen. 

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 12.500 kr. over perioden 9. marts til 8. juni (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). 

Der kan maksimalt opnås kompensation for 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. 

"Vi leverer en kvalitetsbetonet ydelse til mindre og mellemstore klienter fra opstart af virksomhed, over videreudvikling og vækst i virksomheden til overdragelse eller afvikling."